Novinky z Centire

Projekt OpenMaker

Máme 5 víťazov v súťaži projektu OpenMaker

V rámci súťaže projektu OpenMaker bolo vybraných 5 projektov, ktoré získajú finančnú podporu po 20 000 €.

nový grant

Grant pre kultúrny a kreatívny priemysel

Nestihli ste sa zapojiť do grantov na podporu podnikania v kultúrnom a kreatívnom priemysle? Využite novú šancu požiadať o dotácie určené na nákup technológií, strojov, náradia, softvéru, podporu marketingu…

Projekt OpenMaker

Máme TOP 10 semifinalistov

V rámci súťaže projektu OpenMaker bolo na Slovensku vybraných TOP 10 semifinalistov.

nový grant

Dotácie na zatepľovanie a en. audit

Dotácia je určená na  rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov a energetických zariadení.

Projekt OpenMaker

Info Days k súťaži o 20 000 €

Máte otázky ohľadom vášho inovačného projektu? Príďte sa poradiť! 6.10. alebo 10.10. od 13.00 - 16.00 hod.
 

Stránky