Novinky z Centire

OpenMaker

Súťaž o 20 000 EUR otvorená

Od 18. septembra do 18. októbra 2017 môžete žiadať o príspevok 20 000 EUR na spoločné projekty výrobných firiem a inovátorov.

 

nový grant

Grant na založenie novej prevádzkarne/diverzifikáciu výroby

Nakúpiť môžete: softvér, oceniteľné práva, dlhodobý nehmotný majetok, stroje, prístroje, zariadenia alebo iné technológie.

OpenMaker

Cesta k inováciám nebola pre firmy nikdy jednoduchšia

Hlavné bariéry firiem pri zavádzaní inovácií vo výrobe – peniaze, čas a ľudia – pomáha riešiť projekt OpenMaker.

Ako využiť rozšírenú realitu a mobilné aplikácie vo výrobe?

Aké prínosy majú technológie ako Microsoft Hololens a smartphony pre výrobný sektor?

workshop

Od Drotárskej po Ferrari

Príbeh automobilového dizajnéra Braňa Maukša už 3.10. v Bratislave.

Stránky