Kto dostal investičné stimuly?

04.08.2016 / Podpora podnikania

Centire sa dlhodobo venuje problematike financovania rozvoja firiem. I keď expertízou firmy je predovšetkým financovanie prostredníctvom eurofondov, venujeme sa aj poradenstvu v oblasti iných zdrojov. Jedným z nich je nástroj, o ktorom sa vedú polemiky odkedy sa začal používať, a tým sú investičné stimuly.

Aktuálnosť tejto témy v súčasnosti je nesporná. Legislatívne zmeny z decembra 2015 uľahčili prístup k stimulom pre podnikateľov v najmenej rozvinutých regiónoch. Schválené investície boli v predvolebnom období 2015 intenzívnejšie medializované. Pozreli sme sa teda na investičné stimuly zblízka a v tomto článku ponúkame stručnú analýzu dát o stimuloch, ktoré udelilo MHSR za obdobie 2002 – 2015.

V sledovanom období bolo vydaných 168 rozhodnutí. Počet prijímateľov bol 142. Toto číslo je nižšie, ako počet rozhodnutí, lebo 3 firmy čerpali stimuly až 3 krát (konkrétne ide o firmy Kia Motors Slovakia, T-Systems Slovakia a ZKW Slovakia), ďalších 20 firiem dostalo stimuly 2 krát. Za obdobie rokov 2002 – 2015 MHSR pridelilo sumárne vyše 1,594 miliárd EUR investičných stimulov. Najštedrejšími boli roky 2006 a 2004 a najpreferovanejšou formou stimulov boli daňové úľavy.
 

 

 
Top príjemcovia stimulov


Slovenská vláda bola najštedrejšia k firme Kia Motors, ktorej tromi rozhodnutiami (2004, 2007 a 2009) bolo dokopy priznané viac ako 233 miliónov EUR. Ak by sme k tomu prirátali aj stimuly pre PCA, tak máme dokopy štvrtinu všetkých stimulov. Zaujímavým momentom je, že desiatim firmám bolo vyplatených viac ako 50 % všetkých stimulov.

 
Prijímateľ
Celková suma stimulov
Podiel na všetkých stimuloch v %
Kia Motors Slovakia 233 094 298 14,6%
PCA Slovakia 166 018 388 10,4%
Samsung Display Slovakia 74 900 000 4,7%
Duslo 58 560 000 3,7%
GETRAG FORD Transmissions Slovakia 57 500 000 3,6%
SAMSUNG Electronics Slovakia 56 197 713 3,5%
Mobis Slovakia 52 967 351 3,3%
Magneti Marelli Slovakia 41 437 429 2,6%
Foxconn Slovakia 38 800 372 2,4%
AU Optronics (Slovakia) 38 268 000 2,4%


 

 
Príjemcovia podľa krajín


Ak sa pozrieme na krajiny pôvodu vlastníka príjemcu, zistíme, že takmer 30 % všetkých stimulov išlo kórejským investorom. Ďalšími v poradí sú nemeckí a francúzski investori, pričom týmto trom skupinám investorov išlo viac ako polovica všetkých stimulov. Slovenskí investori dostali formou investičných stimulov podporu v celkovej výške presahujúcej 82 miliónov EUR, čo predstavuje 5,2 % celkovej sumy stimulov.

 

Krajina pôvodu vlastníka Stimuly celkom Podiel na celkových stimuloch
Kórejská republika 460 989 343 28,9%
Nemecko 223 522 375 14,0%
Francúzsko 173 251 388 10,9%
Holandsko 123 625 902 7,8%
USA 108 664 425 6,8%
Slovenská republika 82 376 712 5,2%
Rakúsko 70 515 621 4,4%
Taliansko 67 813 898 4,3%
Česko 62 641 126 3,9%
Honkong 38 800 372 2,4%
Malajzia 38 268 000 2,4%
Luxembursko 37 820 357 2,4%
Švajčiarsko 29 297 826 1,8%
Španielsko 20 975 047 1,3%
Kajmanské ostrovy 11 405 306 0,7%
Dánsko 9 110 333 0,6%
Švédsko 7 928 607 0,5%
Belgicko 6 797 500 0,4%
Maďarsko 5 500 000 0,3%
Čína 4 500 000 0,3%
Island 3 264 883 0,2%
Rusko 3 160 061 0,2%
Brazília 1 991 635 0,1%
Nórsko 1 163 372 0,1%
Írsko 652 000 0,0%


 

 

A teraz si pozrite, kam boli stimuly alokované

 

 

 

Plánované vytvorené miesta


Realizáciou všetkých podporených investícií malo vzniknúť dokopy viac ako 51 tisíc nových pracovných miest. Tabuľka uvádza 7 podporených projektov, pri ktorých bol plánovaný počet novovytvorených pracovných miest nad 1000.
 

Prijímateľ Umiestnenie prevádzky Rok Plánované vytvorené miesta Spolu štátna pomoc v EUR Investícia spolu v EUR
PCA Slovakia Trnava Trnava 2003 3 500 166 018 388 1 075 230 600
Kia Motors Slovakia Teplička nad Váhom 2004 2 391 179 748 390 925 503 884
Foxconn Slovakia Nitra 2006 1 500 38 800 372 92 112 129
LEONI Slovakia Ilava 2004 1 392 8 298 480 35 683 463
AU Optronics Trenčín 2009 1 300 38 268 000 191 300 000
Samsung Display Slovakia Voderady 2007 1 200 74 900 000 320 000 000
YURA ELTEC Corporation Slovakia Rimavská Sobota 2007 1 200 7 108 703 14 217 407

 

Ak vylúčime 3 projekty, kde nemali vznikať nové pracovné miesta (Mondi SCP a Samsung, kde išla v roku 2012 dotácia na udržanie zamestnanosti, a taktiež daňová úľava pre Duslo Šaľa v roku 2014), tak je možné prepočítať, že na 1 novovzniknuté pracovné miesto bolo formou stimulov minuté priemerne viac ako 28 tisíc EUR. Priemerná intenzita pomoci, vypočítaná ako podiel celkovej poskytnutej štátnej pomoci na celkovom sumárnom objeme investícií, bola 20,4 %.


Zdroj údajov: dáta MHSR; spracovanie Centire

Autor: Martin Rajňák, konzultant Centire