Vidiecky cestovný ruch - turizmus a agroturizmus

Aktuálna výzva - vidiecky cestovný ruch

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na aktivity v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - turizmu a agroturizmu. Finančné príspevky budú poskytnuté z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, pre:

Opatrenie 6 –  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti;
Podopatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností;
Oblasť 1 Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou.

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.06.2015      
Dátum uzavretia výzvy: 21.09.2015

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre Oblasť 1: 60 000 000 €

Oprávnení žiadatelia: mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach. Mikro a malý podnik má do 50 zamestnancov a ročný obrat do 10 mil. €. Pod vidieckou oblasťou sa rozumie celé územie SR, okrem všetkých krajských miest, s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane).

Oprávnené aktivity:

  • Hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (Oblasť 1) – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu technológií, strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.

Oprávnené projekty:

  • Projekty spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov  (Oblasť 1).

Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

1
0
0

Aktuálna výzva - vidiecky cestovný ruch

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na aktivity v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - turizmu a agroturizmu. Finančné príspevky budú poskytnuté z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, pre:

Opatrenie 6 –  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti;
Podopatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností;
Oblasť 1 Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou.

Dátum vyhlásenia výzvy: 19.06.2015      
Dátum uzavretia výzvy: 21.09.2015

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre Oblasť 1: 60 000 000 €

Oprávnení žiadatelia: mikro a malé podniky vo vidieckych oblastiach. Mikro a malý podnik má do 50 zamestnancov a ročný obrat do 10 mil. €. Pod vidieckou oblasťou sa rozumie celé územie SR, okrem všetkých krajských miest, s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov (vrátane).

Oprávnené aktivity:

  • Hmotné a nehmotné aktíva spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou (Oblasť 1) – v rámci danej činnosti je oprávnené obstaranie a výstavba nových alebo rekonštrukcia alebo modernizácia priestorov a areálov na daný účel alebo predmet projektu, vrátane vnútorného vybavenia, nákupu technológií, strojov, zariadení a pod., v nadväznosti na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty alebo služby, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.

Oprávnené projekty:

  • Projekty spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov  (Oblasť 1).

Podrobnejšie informácie o výzve nájdete na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

1
0
0
Prosíme o vyplnenie e-mailovej adresy kam máme zaslať ebook. Po odoslaní požadovaných údajov Vám bude na emailovú adresu zaslaný odkaz na stiahnutie ebooku. V prípade, že email s odkazom vo svojej mailovej schránke nenájdete, skontrolujte si tiež nevyžiadanú poštu (spam).
Array
Vyplnením tohto formulára súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu meno, priezvisko, firma, telefón, e-mail za účelom zasielania noviniek formou newslettra a ebooku spoločnosťou Centire s. r. o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 36 866 857. Osobné údajú budú uchovávané počas celej doby platnosti súhlasu so zasielaním informačných materiálov.