fbpx

Analýza kľúčových odvetví hospodárstva (SARIO)

Analýza kľúčových odvetví hospodárstva Slovenskej republiky bola na prelome rokov 2021/2022 vyhotovená v súlade so zadaním a pre potreby Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Cieľom analýzy hospodárstva bolo popísať dlhodobý vývoj priemyselnej výroby a služieb na Slovensku za obdobie 2006 až 2020. Vývoj bol popisovaný kombináciou základných ekonomických ukazovateľov a medzinárodných porovnaní a hodnotení, spolu s odhadov trendov zmien a oblastí na potenciálne zlepšenie.

Analýza hodnotí odvetvia:

 • automobilový priemysel,
 • strojársky, hutnícky/zlievarenský,
 • zbrojársky,
 • elektrotechnický,
 • plastikársky/chemický/sklársky,
 • textilný,
 • potravinársky,
 • drevársky/nábytkársky,
 • farmaceutický priemysel,
 • segment informačno-komunikačných technológií,
 • centrá zdieľaných/podnikových služieb/centrá excelentnosti.  

Analýza pokrýva makroekonomický vývoj a pretrvávajúce štrukturálne problémy slovenskej ekonomiky, jej špecifiká a pozíciu v globálnych hodnotových reťazcoch. Porovnáva Slovensko v medzinárodných ukazovateľoch konkurencieschopnosti, ale aj popisuje problémy podnikateľského prostredia, trhu práce a systémové nedostatky. Zaujímavou časťou je analýza importu a exportu. Konkrétne odvetvia hospodárstva v druhej časti analýzy sú hodnotené z pohľadu ukazovateľov výkonnosti s popisom hlavných hráčov, inovatívnych firiem a realizovaných investícií.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články