fbpx

Finančné inštitúcie – vybrané projekty a referencie

Pre finančné inštitúcie – banky, poisťovne, leasingové spoločnosti – na Slovensku a v ČR poskytujeme najmä služby:

 1. Optimalizácia procesov a znižovanie nákladov
 2. Kalkulácie profitability produktov a distribučných kanálov

V čom sme iní:

Realizovali sme niekoľko desiatok projektov zameraných na zmapovanie procesov s cieľom zefektívnenia procesov a návrhu úspory prevádzkových nákladov. Ako jedna z mála spoločností využívame prepojenie procesného mapovania a Activity-Based Costing, ktorý presne vyčísli skutočné náklady na procesy, na základe čoho vieme identifikovať reálne prínosy navrhovaných opatrení.

Príklady našich projektov:

Projekt zvýšenia profitability a zníženia nákladov procesov vo významnej poisťovni

 • Zmapovanie procesov v spoločnosti a navrhnutie ich optimalizácie
 • Priradenie nákladov spoločností k procesom
 • Analýza nákladovosti procesov a ich ziskovosti vo väzbe na produkty, segmenty a predajné kanály
 • Navrhnutie optimalizačných krokov na zefektívnenie procesov
 • Návrh úspory nákladov vo výške viac ako 600 mil. Kč, ktoré sa zohľadnili v rozpočte na ďalší rok

Kalkulácia profitability produktov a distribučných kanálov

 • Vyčíslenie nákladov aktivít a následne produktov a distribučných kanálov
 • Analýza profitability konkrétnych produktov predávaných konkrétnymi distribučnými kanálmi, identifikácia možností pre zvýšenie profitability

Optimalizácia úverového procesu

 • Overenie redesignu procesu schvaľovania úveru, overenie rozhraní procesu medzi pobočnou a centrálou spoločnosti

Benchmarking výkonnosti pobočiek

 • Definovanie ukazovateľov výkonnosti na vybrané procesy a činnosti vykonávané na pobočkách
 • Vyčíslenie nákladov aktivít a následne produktov a distribučných kanálov
 • Definovanie metodiky na zber údajov, zozbieranie, vyhodnotenie výkonnosti
 • Stanovenie optimálnych noriem výkonnosti pri zohľadnení všetkých špecifík konkrétnych pobočiek, návrh na úpravu pracovných postupov na základe identifikovaných najlepších praxí najvýkonnejších pobočiek, návrh štandardnej podpory centrály

Aké otázky zvyčajne riešime pri realizácii projektov pre finančné inštitúcie:

 • Koľko času stojí firmu prepisovanie papierových formulárov do počítača?
 • Aké náklady prináša nekvalita v podobe nutnosti opráv, napr. už podpísanej zmluvy so zákazníkom?
 • Koľko stojí prevádzka archívu, hľadanie v archíve, aké typy dokumentov dáva zmysel zdigitalizovať?
 • Ako nastaviť spoluprácu medzi front-office a back-office?
 • Koľko prinesie zautomatizovanie prepojenia dvoch nezávislých interných IS?
 • Aké zmeny v organizácii práce je potrebné urobiť, aby sa zabezpečila vyššia výkonnosť pracovníkov?

Vybrané referencie v sektore finančných inštitúcií:

 • Česká pojišťovna – Projekt znižovania nákladov
 • Home Credit SR a ČR – Projekt znižovania nákladov
 • Allianz SP – SW podpora likvidácie poistných udalostí, procesná optimalizácia pobočiek
 • VÚB banka – Optimalizácia úverového procesu
 • OTP Banka – Implementácia procesného riadenia
 • ČSOB Pojišťovna – Profitabilita produktov a distribučných kanálov pomocou metodiky Activity-Based Costing
 • Uniqa – Prieskum trhu v oblasti zdravotného poistenia

Referencie na vybrané verejné inštitúcie, ktorých charakter práce je podobný finančným inštitúciám:

 • Sociálna poisťovňa
 • Finančná správa SR
Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články