fbpx

Rozšírenie služieb Kancelárie prvého kontaktu mesta Zvolen

V rámci aktivít Operačného programu Efektívna verejná správa sme pre mesto Zvolen v roku 2018 pripravili zmenu nastavenia procesov mestského úradu. Cieľom bola úprava, ktorá umožnila následné rozšírenie služieb Kancelárie prvého kontaktu o ďalšie oblasti. Identifikovali sme vhodné agendy, v rámci ktorých boli klienti dovtedy obsluhovaní priamo na jednotlivých odborných pracoviskách mestského úradu a ktoré bolo možné po zmene procesov presunúť do Kancelárie prvého kontaktu. Návrh bol vypracovaný tak, aby spĺňal požiadavky a očakávania klientov, ale aj manažmentu mesta a pracovníkov na úrade.

V rámci realizovaných zmien sme zrealizovali aj preškolenie budúcich pracovníkov Klientskeho centra v oblasti komunikačných zručností a zvládania konfliktných situácií.

Návrhy na úpravu procesov smerom k optimalizácii vybavovania klientskych požiadaviek (optimálne v kancelárii prvého kontaktu – klientskom centre) sme pripravili aj pre manažmenty úradov v Púchove, Svidníku a MČ Bratislava – Nové Mesto. Školenie zamestnancov mestských úradov zamerané na zlepšenie komunikácie s klientmi sme realizovali pre mestá Svidník, Sereď, Tlmače a Žarnovica.

Autor: Juraj Ďurina

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články