fbpx

Ľudské zdroje – vybrané projekty a referencie

V oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov poskytujeme najmä služby:

 • Nastavenie systému odmeňovania zamestnancov v prepojení na KPI
 • Riadenie výkonnosti zamestnancov
 • Nastavenie stratégie ľudských zdrojov
 • Zmeny organizačnej kultúry

V čom sme iní:

Orientujeme sa na fakty, čísla a argumenty. Vieme, že riadenie ľudí a využívanie potenciálu zamestnancov nie je zďaleka len o číslach, sme však presvedčení, že všetky snahy o humanizáciu pracovísk a zlepšovanie starostlivosti o zamestnancov sa musia opierať o spoľahlivý základ týkajúci sa  produktivity a výkonnosti.

Príklad nášho projektu:

Projekt zmien v systéme odmeňovania podporujúceho motiváciu zamestnancov, nízku neželanú fluktuáciu a finančnú udržateľnosť

 • Zmapovanie východiskového stavu odmeňovania
 • Ekonomická analýza – produktivita práce, priestor pre rast osobných nákladov
 • Stanovenie motivujúcich KPI pre jednotlivé pracovné pozície a ich podiel na variabilnej zložke
 • Návrh Poriadku odmeňovania, vytvorenie pracovných tried a pásiem a pravidiel pre zmenu zaradenia
 • Návrh zmien Organizačného poriadku
 • Komunikácia zmien so zamestnancami a odbormi
 • Zmena pracovných náplní

Aké otázky zvyčajne riešime pri realizácii projektov z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov:

 • Aká je naša produktivita práce v porovnaní s odvetvím a konkurenciou? Ako sa naša produktivita práce vyvíja v čase?
 • Čo vyplýva pre riadene ľudských zdrojov z firemnej biznis stratégie? Aké zručnosti a schopnosti sú nedostatkové? Akým spôsobom ich máme zabezpečiť – tréningom zamestnancov, náborom nových?
 • Ako máme zvýšiť motiváciu zamestnancov? Ako nastaviť systém odmeňovania tak, aby bol motivujúci? Ako inak motivovať zamestnancov – okrem peňazí?
 • Ako by mal vyzerať systém hodnotenia zamestnancov, aby bol motivujúci a viedol k vyššej produktivite?
 • Ako zmeniť pracovné prostredie a organizáciu práce, aby zamestnanci podávali lepší výkon?
 • Aké ukazovatele by sme mali v HR sledovať?

Vybrané referencie z oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov:

 • HESCON, s.r.o. Trenčín  – Systém odmeňovania zamestnancov
 • Bio G, s.r.o. – Návrh zmien v systéme odmeňovania zamestnancov
 • LiV-EPI s.r.o. – Návrh zmien systému odmeňovania zamestnancov
 • AnalytX s.r.o. – Manažérsky personálny audit
 • Úrad verejného zdravotníctva SR – Tvorba a realizácia vzdelávacích programov regionálnych ÚVZ
 • Mesto Trenčín – Systém adaptácie nových zamestnancov
 • Obec Podbrezová – Systém hodnotenia zamestnancov
 • CLEVERLANCE Slovakia  – Koncepcia rozvoja zamestnancov
Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články