fbpx

Telekomunikácie – vybrané projekty a referencie

Pre spoločnosti z telekomunikačného sektora poskytujeme najmä služby v oblasti optimalizácie procesov a znižovania nákladov.

V čom sme iní:

Máme skúsenosť s desiatkami projektov zameraných na zmapovanie procesov s cieľom zefektívnenia procesov a návrhu úspory prevádzkových nákladov. Ako jedna z mála spoločností využívame prepojenie procesného mapovania a Activity-Based Costing, ktorý presne vyčísli skutočné náklady na procesy, na základe čoho vieme identifikovať reálne prínosy navrhovaných opatrení.

Príklady našich projektov:

Zjednotenie front-line procesov formou jednotnej aplikácie pre všetky typy distribučných kanálov.

 • Analýza súčasných procesov a aplikácií
 • Identifikácia potrebných zdrojov dát pre kombinácie jednotlivých distribučných kanálov a front-line procesov
 • Návrh optimalizačného postupu a zjednotenia aplikačného riešenia
 • Návrh procesného modelu zohľadňujúceho špecifiká vybraných front-line procesov pre jednotlivé distribučné kanály
 • Identifikácia riešení pre zistenia v oblasti procesov a reportingu
 • Model a funkčná špecifikácia pre potreby IT divízie v UML diagramov
 • Odporúčania smerom na zmenu systému nákupu

Redizajn procesov v súvislosti so zavedením mobile number portability

 • Zmapovanie procesov v spoločnosti a navrhnutie ich optimalizácie s ohľadom na požiadavky regulátora
 • Detailné funkčná špecifikácia požadovaných zmien v existujúcich informačných systémoch spoločnosti
 • Vypracovanie testovacích scenárov za účelom otestovania pripravenosti navrhnutých interných procesov na uvedenie MNP riešenia do praxe

Audit IT

 • Audit procesov podľa ITIL, COBIT a PRINCE,
 • Odporúčania na zmenu v oblasti organizačného usporiadania útvarov, aktualizácie procesov, systému kontrolingu a reportingu IT, architektúry IT, IT bezpečnosti a projektového riadenia

Vybrané referencie v TELCO:

Slovak Telekom – Governance procesného modelu
Telekomunikačný úrad – Redizajn procesov v súvislosti so zavedením mobile number portability
Slovak Telekom – Návrh metodológie a výpočet rezervy na zamestnanecké požitky podľa IAS 19

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články