Ako inovovať firmy, regióny, samsprávy?

Sandra Stromberger: Firmy, ktoré sa neotvoria a neprijmú inovácie z externého prostredia, nemajú v budúcnosti veľké šance na prežitie. 26.07.2017 / Spoločenské inovácie

Sandra je podnikateľka, konzultantka a inovátorka. Aktuálne sa venuje témam súvisiacim s konceptom Priemysel 4.0 – inteligentné továrne, internet vecí, robotika a 3D tlač. V roku 2016 založila súťaž Industry meets Makers a angažuje sa v iniciatíve DigitalCity.Wien.

Rozhovor o Európe a výrobe v budúcnosti s Filippom Addarii 18.05.2017 / Spoločenské inovácie

Filippo Addarii je projektovým manažérom nášho nového projektu OpenMaker. Prečítajte si rozhovor o jeho víziách pre Európu a nové fungovanie výroby.

Ako sa darí slovenským organizáciám v Horizonte 2020? 01.02.2017 / Spoločenské inovácie

Najväčší výskumný program v rámci Európskej únie Horizont 2020 podporuje zapojenie malých a stredných podnikov do výskumu a umiestnenie výsledkov projektov na trh. Slovensko patrí medzi štáty so slabším zapojením, o to viac si však úspešné projekty zaslúžia našu pozornosť.   ANALÝZA ÚSPEŠNOSTI SLOVENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ V HORIZONT 2020

O dobrých projektoch na Slovensku 23.06.2016 / Spoločenské inovácie

Dnes sú spoločenské inovácie aktuálne aj u nás na Slovensku. Riešia pálčivé témy, ktoré dlhodobo trápia nás ľudí. Nemusíme byť prezidentom ani premiérom, aby sme začali riešiť zdanlivo neriešiteľné. Vysoká nezamestnanosť, konkurencieschopnosť slovenských podnikov, rýchle tempo inovácií, integrácia marginalizovaných menšín – všetky tieto oblasti sú aj v našich rukách.  

Európa očami Filippa Addarii - na našej oslave 20. výročia 14.10.2015 / Spoločenské inovácie

Vychutnajte si Filippov príhovor, ktorý zaznel na oslave nášho 20. výročia. Zaujal nás svojim otvoreným prejavom o aktuálnom stave Európy a hľadaním inej spoločnej cesty ako poznáme doteraz.

Cesta k prvým priečkam 28.07.2015 / Spoločenské inovácie

Radi súťažíte? Bolo už vaše mesto/obec na vrchole rebríčka? Či už je to futbal, alebo najstarší strom v kraji, porovnávať sa dá vo všetkom. Porovnávajte sa s najlepšími a získate inšpiráciu, kam by ste sa mohli dostať. Existuje veľa rebríčkov, hodnotení, porovnaní a štatistík. A preto – chceli by ste patriť medzi najlepšie hospodáriace mestá/obce na Slovensku?

Medzinárodné programy - zlepšenie života v regiónoch 23.07.2015 / Spoločenské inovácie

Medzinárodné programy ovplyvňujú životy samospráv. Predstavujú ďalšie dostupné finančné zdroje a zaujímavé zahraničné partnerstvá. Prinášame vám preto prehľad programov, do ktorých sa môžu samosprávy zapojiť. Programy cezhraničnej spolupráce Štruktúra regiónov SR umožňuje zapojiť sa všetkým samosprávam aspoň do jedného z nich. Sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a ich alokácie na obdobie 2014 – 2020 sú nasledovné:

Šanca pozitívne ovplyvniť svoje okolie 12.06.2015 / Spoločenské inovácie

Spoločenské inovácie sú na Slovensku relatívne neznámy pojem. Zorganizovali sme preto workshop, kde odzneli novátorské myšlienky a inšpirácie zo sveta. Účastníci mali možnosť vypočuť si aj prednášky spíkrov zo think tank Young Foundation z Veľkej Británie – z krajiny s najprepracovanejším modelom fungovania spoločenských inovácií. Na workshope odzneli rôzne pohľady na spoločenské inovácie

Slovenské firmy na ceste k nemeckému úspechu 28.01.2015 / Spoločenské inovácie

Prečo nevyužiť skúsenosti nášho nemeckého partnera s podporou malých a stredných podnikov? Zohralo to predsa kľúčovú úlohu na ceste k súčasnému ekonomickému úspechu Nemecka. Pozitívne skúsenosti a overené postupy sú už aplikované aj u nás na Slovensku, a to vďaka projektu LEGEND. Na Slovensku zavádza metodológiu hodnotenia intelektuálneho kapitálu v rámci malých a stredných podnikov a v modifikovanej forme aj na vysokých školách a výskumných pracoviskách.

Čo všetko zaznelo na workshope Spoločenské inovácie 26.01.2015 / Spoločenské inovácie

Koncom roku 2014 sme zorganizovali workshop o spoločenských inováciách. Odzneli zaujímavé myšlienky a rozdielne prístupy a príklady zo sveta. Účastníci mali možnosť vypočuť si prednášky spíkrov zo spoločnosti Young Foundation z Veľkej Británie - krajiny s najprepracovanejším modelom fungovania spoločenských inovácií.  Okrem predstavenia témy spoločenských inovácií workshop poskytol aj informácie o novom programovom období a relevantných operačných programoch.

Stránky