fbpx

Projektové riadenie územného rozvoja mesta Zvolen

Na začiatku spolupráce s mestom Zvolen pri príprave na novú agendu územného mestského rozvoja bol webinár. V spolupráci s portálom Grantexpert sme v júli 2022 realizovali školenie Projektové riadenie v eurofondoch, na ktorom sme sa na základe vlastných skúseností snažili sprostredkovať rozdiely medzi štandardným projektovým riadením a špecifikami EÚ projektov, ako aj predstaviť  vybrané nástroje použiteľné pri projektovom riadení. Webinára sa zúčastnili aj zástupcovia z mesta Zvolen, ktorí nás následne oslovili na spoluprácu.

Mesto Zvolen, tak ako ostatné samosprávy na Slovensku, v nasledovnom období čaká riadenie a implementácia projektov územného mestského rozvoja, podľa novej metodiky v gescii MIRRI. Rozsahom aj početnosťou ide o rozsiahlu agendu, pre ktorú je potrebné pripraviť interné kapacity a procesy zapojených inštitúcií.

Mestu Zvolen sme pomohli naštartovať prípravu na novú projektovú agendu. Zrealizovali sme analýzu aktuálneho stavu projektového riadenia na úrade a na základe získaných poznatkov navrhli riešenia a nové nástroje na použitie pre riadenie projektov. Mapovanie prebehlo prostredníctvom analýzy podkladov a interných smerníc týkajúcich sa projektov a projektového riadenia, nasledované workshopom (pracovným stretnutím) s vybranými zamestnancami úradu, kde prostredníctvom riadenej diskusie pomenovali účastníci aké činnosti vykonávajú v súvislosti s projektami a situácie, ktoré vnímajú pri riadení projektov ako problémové. Diskutovali sme spolu o tom, aká má byť rola projektového manažéra, prechádzali sme si čo, ako a kto robí pri plánovaní a realizácii projektu, ako aj to, ako projekty ukončujú a čo s nimi následne ďalej.

Výstupom bolo spolu 45 zistení popisujúcich existujúci stav vhodný na zlepšenie, a k nim navrhnutých 22 riešení. Medzi prioritné návrhy riešení patria napríklad vytvorenie pozície projektového manažéra, zriadenie maticovej organizačnej štruktúry, či využívanie reportingových a kolaboračných nástrojov. Je však vhodné uviesť, že najväčšou devízou samosprávy pri príprave a realizácii projektov sú jej zamestnanci, ktorí zodpovedne a iniciatívne pristupujú k riadeniu a realizácii projektových úloh.

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články