fbpx

Obnova národných kultúrnych pamiatok (Regionálny operačný program)

Obnova nehnuteľností vo vlastníctve štátu, miest a obcí je problém, ktorý je čoraz vypuklejší. Predovšetkým múzeá, galérie, knižnice, ale aj iné budovy klasifikované ako kultúrne pamiatky, majú nevyhovujúci technický stav, alebo sú nevhodne využívané, resp. nevyužívané.

Spoločnosť Centire sa plne stotožňuje a podporuje myšlienku Európskej únie zveľadiť kultúrne bohatstvo regiónov a tak posilniť ich kultúrny potenciál. V rámci Regionálneho operačného programu bolo na tento účel v roku 2009 vyčlenených 158 mil. €. Boli vyhlásené dve výzvy, v rámci ktorých bolo žiadateľom pridelených viac ako 71,6 mil. €. Tím odborníkov zo spoločnosti Centire spolupracoval na vypracovaní a predložení 15 projektov, z ktorých 12 bolo úspešne schválených. V praxi to znamená, že sme našim klientom pomohli získať finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok v celkovej výške takmer 22 mil. €.

Projekty obnovy kultúrnych pamiatok predstavujú rozsiahly proces príprav v rôznych oblastiach. Pre úspešné čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov preto musia byť žiadatelia vopred dostatočne pripravení. Pre našich klientov sme zabezpečili vypracovanie projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, manažment prípravy projektov, spracovanie povinných príloh (opis projektu, finančná analýza) a externý projektový manažment.

Medzi našich spokojných klientov patria:

Kultúrna pamiatkaSchválený NFP (v €)
Meštiansky dom
Dolná 35, Banská Bystrica
1 522 493,22
Trenčiansky hrad2 356 522,92
Mestská knižnica, Kežmarok1 350 240,24
Kaštieľ Snina2 311 044,24
Čachtický hrad2 359 845,18
Rímsko-katolícka fara, Muráň407 933,20
Zámok Bojnice981 500,74
Múzea Andreja Kmeťa, Martin1 905 851,34
Materská škola
Tulská 39, Banská Bystrica
2 486 602,47
Historický objekt
Mäsiarska ulica 18, Levoča
1 862 593,06
Meštiansky dom
Mäsiarska ulica 52, Košice
1 961 254,48
Solivar Prešov2 486 156,17
Spolu21 992 037,26

Prihláste sa na odber noviniek

Podobné články