Ako inovovať firmy, regióny, samsprávy?

Inovatívne firmy využívajú medzinárodné partnerstvá 25.11.2014 / Spoločenské inovácie

V nasledujúcom rozhovore sa s nami Daniela Olejárová, partner Centire, podelí o skúsenosti s medzinárodnými projektmi. Prezradí nám aj niečo o svojom súkromnom živote a dozviete sa, čo znamenajú spoločenské inovácie.  Z rozhovoru sme pre vás vybrali tieto témy: Čo prinášajú firmám medzinárodné partnerstvá?

Poznáte komunitárne programy? 19.11.2014 / Spoločenské inovácie

Komunitárne programy sú na rozdiel od štrukturálnych fondov spravované priamo Európskou komisiou a na podporu malých a stredných podnikateľov v období 2014 – 2020 je z nich určených viac ako 15 miliárd eur. Prečo ich využiť?

EÚ podporuje inovatívne podnikateľské projekty 12.11.2014 / Spoločenské inovácie

Biznis posúvajú dopredu práve inovačné nápady. Financovanie inovácií produktov, služieb a technológií, ako aj a ich expandovanie na nové  trhy môžu získať malí a strední podnikatelia cez európsky program SME Instrument.  

Ako zvýšiť reálne uplatnenie výskumných projektov na slovenskom trhu? 02.06.2014 / Spoločenské inovácie

Inšpiráciu pre slovenské výskumné projekty a ich uplatnenie na trhu vo forme „start-up“ alebo „spin-off“ podnikov môžeme nájsť v Katalánsku, konkrétne v Barcelone. Katalánska Agentúra pre podporu inovácií a konkurencieschopnosti (ACCIÓ) a EADA Business School našli spôsob ako podporiť výskumné projekty, ktoré sa usilujú o založenie tzv. “technology-based company”, teda spoločnosti s konkurenčnou výhodou založenou na jedinečnej technológii (predstavujúcej bariéru pre vstup konkurencie na trh).

Samé dobré nápady 20.02.2014 / Spoločenské inovácie

Stážujúc v Londýne v The Young Foundation, dozvedám sa o samých zaujímavých nápadoch a projektoch zameraných na rôzne sociálne problémy. Moje rozhovory sa väčšinou končia otázkou – a ako je to u Vás, na Slovensku? A hoci možno samotný koncept sociálnych inovácií nie je v našom prostredí až tak udomácnený, dovolím si tvrdiť, že v praxi funguje. Preto som rád, že som sa až nevedel rozhodnúť, ktoré z nápadov zapadajúcich do témy sociálnych inovácií zo Slovenska prezentujem vo svojom blogu.  

Inovatívne prvky v novom programovom období 2014-2020 19.09.2013 / Spoločenské inovácie

Integrovaný prístup k miestnemu rozvoju (IPMR) je inovatívny krok Európskej  komisie. Presadzuje ho ako systémový prvok v rámci politiky súdržnosti, plánovania a implementácie intervencií v oblasti regionálneho rozvoja. Tento prístup sa zameriava na konkrétne subregionálne územia – vidiecke aj mestské. Na ich rozvoj využíva miestny potenciál a  lokálne zdroje. Okrem toho pri uskutočňovaní rozvojových stratégií využíva spoločné a integrované financovanie.

Stránky