Ako získať eurofondy?

Plánovanie vs. realita v samosprávach 15.07.2016 / Regionálny rozvoj

Vďaka skúsenostiam z prípravy strategických dokumentov PHSR pre obce a mestá sme identifikovali riešenia pre zmenu niektorých limitujúcich faktorov tak, aby sa tieto dokumenty mohli stať praktickými nástrojmi pre samosprávy. Strategické plánovanie v spolupráci s lokálnymi aktérmi je predpokladom pre realizáciu aj investične náročnejších projektov. Oplatí sa preto zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť pre vytvorenie lepších podmienok pre efektívny a participatívny rozvoj regiónov.  

Získanie grantov nikdy nebolo ľahšie 18.04.2016 / Regionálny rozvoj

Záujemcovia o granty a dotácie čelia na ceste k ich čerpaniu viacerým výzvam. Kde nájdem potrebné informácie? Ako získať dotácie? Na koho sa obrátiť pri príprave projektovej žiadosti? Existuje veľa zdrojov informácií, ale ako sa vyznať v „eurofondštine“ a často neprehľadných dokumentoch? Konečne existuje riešenie.   Všetky informácie na jednom mieste  

Cost – benefit analýza pre investičné projekty financované zo zdrojov Európskej Únie 31.03.2016 / Regionálny rozvoj

Na základe vstupných informácií od žiadateľa o NFP dokážeme vypracovať kvalitný projekt, ktorý obsahuje Žiadosť o NFP a finančnú analýzu projektu so všetkými povinnými prílohami. Finančná analýza ako centrálny dokument okolo ktorého sa sústreďujú všetky dostupné informácie a výstupy, je jediný dokument, ktorý prechádza so žiadateľom na ceste k získaniu peňažných prostriedkov. A to od počiatku – podania žiadosti o NFP, cez realizáciu a prevádzku projektu v prípade úspešného schválenia žiadosti, až po jeho záverečné vyhodnotenie.

Novela zákona o verejnom obstarávaní 11.03.2016 / Regionálny rozvoj

Podstatné zmeny v novele zákona o verejnom obstarávaní č. 252/2015 Z. z. účinnej od 1.11.2015   JUDr. Juraj Tkáč  

Eurofondy ako nástroj, nie ako cieľ 13.08.2015 / Regionálny rozvoj

Rady ako na to, alebo čo sme sa naučili z predchádzajúceho programového obdobia

Pozitívne zmeny v oblasti riadenia eurofondov 03.08.2015 / Regionálny rozvoj

Nové programové obdobie 2014 – 2020 so sebou prináša zmeny v oblasti riadenia štrukturálnych fondov. Prinášame vám sumár zjednodušení, ktoré podľa nášho názoru uľahčia implementáciu a riadenie eurofondov.

Výzvy á la carte 21.07.2015 / Regionálny rozvoj

Vyberte si z nášho menu výziev pre mestá a obce na rok 2015 a môžete začať s prípravou vašich projektov. Nečakajte, kedy výzvy vyjdú, ale konajte už teraz - zvýšite tak šancu na reálne získanie finančnej podpory. Menu oblastí podpory na rok 2015 pre mestá a obce Integrovaný regionálny operačný program (IROP):

Elektronické trhovisko prináša zmeny vo verejnom obstarávaní 08.07.2015 / Regionálny rozvoj

Ostrá prevádzka Elektronického trhoviska bola spustená 1. 2. 2015, povinnosť využívať ho vznikla dňom 1. 3. 2015. Na skúsenosti s používaním systému, ako aj na dosahy pre projekty financované z eurofondov, sme sa spýtali Juraja Tkáča, odborníka na verejné obstarávanie. Jeho odpovede na nasledovné otázky nájdete tu.

Projektové riadenie šité na mieru 09.06.2015 / Regionálny rozvoj

Skvalitnenie a rozšírenie separovaného zberu v Šahách To, čo sa zdalo na začiatku nedosiahnuteľné, sa stalo realitou. Projekt bol pre nás inšpiráciou a výzvou zároveň. Všetci sme vedeli, že jeho dotiahnutím do úspešného konca, prispejeme k čistejšiemu prostrediu v meste.

Roztočte s nami projektový kolotoč 01.06.2015 / Regionálny rozvoj

Postup od vyhlásenia výzvy o nenávratný finančný príspevok až po úspešné zrealizovanie projektu je kolotočom dodávania dokladov, prípravy formulárov a nespočetného množstva konzultácií s účtovníkmi či pracovníkmi ministerstiev. Zo skúsenosti však vieme, že celým procesom sa dá prejsť hladko, ak sa vyhnete pochybeniam. V nasledujúcom príspevku sa dočítate, ako im včas predísť a ukončiť projekt bez zbytočných komplikácií. 1. Identifikácia príležitosti a príprava žiadosti

Stránky