Ako získať eurofondy?

Najčastejšie otázky k Výzve na nákup inovatívnych a vyspelých technológií z OP KaHR 13.08.2013 / Regionálny rozvoj

Práve teraz máte možnosť získať finančné prostriedky na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Preto sme pre Vás pripravili odpovede na vaše najčastejšie otázky.

Stránky